top of page
  • TD BOVEC

OBČNI ZBOR TD BOVEC - VABILO

Updated: Mar 29

VABILO

Vabimo vas na občni zbor Turističnega društva Bovec, ki bo v soboto,

dne 23.3.2024 ob 18.00 uri v mali dvorani kulturnega doma v Bovcu.

Dnevni red:

 

1.     Pozdrav predsednika TD in gostov

2.     Izvolitev organov občnega zbora:

-delovno predsedstvo

-zapisnikar

-verifikacijska komisija

-overitelja zapisnika

3.     Sprejem dnevnega reda

4.     Poročila predsednika, blagajnika, nadzornega odbora, disciplinske komisije in sekcije mladih

5.     Razprava in sprejem poročil

6.     Sprejem načrta dela in finančnega načrta za leto 2024

7.     Nadomestne volitve predsednika društva in članov upravnega ter nadzornega odbora

8.     Razno

Vabila so bila članom društva poslana tudi po pošti.

Po uradnem delu sledi zakuska in druženje.

                                                                    Predsednik TD Bovec

                                                                        Adem Omerović
4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page